Skip to main content

Þjónustuskilmálar

Eftirfarandi þjónustuskilmálar gilda frá og voru síðast uppfærðir 21. ágúst 2023.

Með því að nota þjónustu okkar samþykkirðu að vera bundin(n) af þessum þjónustuskilmálum, auk viðbótarákvæða sem eru þá í samningi milli Austurnets ehf. og þín.

Komi upp ágreiningur um þjónustu skulu samningsbundin viðbótarákvæði vegin fyrst, síðan  þessir þjónustuskilmálar.

Ef þú samþykkir þessa skilmála fyrir hönd annars aðila, eins og vinnuveitanda þíns eða fyrirtækisins sem þú vinnur fyrir, staðfestir þú að þú hafir lagaheimild til að binda þann aðila.

Skilgreiningar

 • Þjónustuveitandi: Austurnet ehf., Kaupvangi 6, 700 Egilsstöðum, kt. 530411-0870.
 • Viðskiptavinur: þú Einka- eða lögaðili sem notar þjónustuna.
 • Viðskiptavinagögn: Skrár og önnur stafræn gögn og upplýsingar sem viðskiptavinir eða notendur hlaða upp í þjónustuna.
 • Persónuupplýsingar: Upplýsingar sem tengjast auðkenndum eða auðkennanlegum einstaklingi.
 • Notandi: Einstaklingur sem fær heimild til að nota þjónustuna fyrir hönd viðskiptavinar.
 • Gögn: Vefsvæði, kerfi, hugbúnaður og allt efni, þjónusta og/eða vörur sem eru í boði á eða í gegnum verkvanginn sem veittur er af þjónustuveitandanum.
 • Sérskilmálar, Öll sérstök ákvæði, skilmálar og skilyrði sem aðilarnir hafa samþykkt sem víkja frá eða bæta við þessa skilmála.
 • Notandaaðgangur: Aðgangur notanda sem tengdur er viðskiptavininum.
 • Aðgangsstjóri, Einstaklingur sem hefur umsjón með þjónustu notenda fyrir viðskiptavin.
 • Skilmálar, Nýjasta útgáfan af þessum skilmálum og skilyrðum varðandi notkun á þjónustunni.

Þjónustan

Þjónusta hvers viðskiptavinar er nánar tilgreind í beinum vinnslusamningi milli aðila.

Helstu þjónustuþættir eru:

 • Hýsing vefsíðna
 • Hýsing hugbúnaðarkerfa
 • Þjónusta og umsjón vefsíðna
 • Þjónusta og viðhald annarra hugbúnaðarkerfa
 • Annað sem tilgreint er í samningum aðila

Við gerum okkar besta til að gera þjónustuna viðskiptavinum og notendum aðgengilega allan sólarhringinn, alla daga vikunnar, fyrir utan skipulagða niðritíma með fyrir fram tilkynningu til notenda.

 1. Komi til stöðvunar á þjónustu, skal þjónustuaðili bregðast við innan 2 klst frá tilkynningu þar um.
 2. Komi til truflana sem skerða lítillega eða hægja á þjónustu, skal þjónustuaðili bregðast við innan 24 tíma.

Í báðum tilvikum skal haft samband við viðskiptavin ef þjónusta er ekki orðin eðlileg innan tvöfalds viðbragðstíma, þ.e. (1) 4 tíma eða (2) 48 tíma.

Skyldur viðskiptavinar

Viðskiptavinur skal veita þjónustuaðila nauðsynlegar og æskilegar upplýsingar til þess að hann geti sinnt skyldum sínum samkvæmt samningi milli aðila. Viðskiptavinur ber ábyrgð á því að tryggja að hann hafi þann vél- og hugbúnað sem nauðsynlegur er svo hægt sé að veita þjónustuna.

Það er á ábyrgð viðskiptavinar að hugbúnaður hans sé laus við vírusa, trójuhesta eða annars konar hugbúnað eða kóða sem hafa skaðlega eiginleika, að hugbúnaður hans sé á viðurkenndu formi, og hugbúnaður hans geti ekki, á einn eða annan hátt, skaðað eða haft slæm áhrif á hugbúnað, hýsingu eða aðra þjónustu

Verð og greiðslur

Verð, eiginleikar og takmörk þjónustunnar velta á þeim samningi sem gerður er milli aðila.  Ef ekki er gerður samningur, gildir verðskrá þjónustuaðila. Viðskiptavinur getur sagt upp áskriftinni hvenær sem er, og tekur uppsögnin gildi 30 dögum síðar m.v. mánaðarmót ef ekki er annað tekið fram í samningum milli aðila.

Öryggi og persónuupplýsingar

Austurnet ehf. leggur áherslu á að tryggja öryggi gagna út frá sjónarmiðum persónuverndar. Einnig eru færslusögur hugbúnaðarkerfa sem nauðsynlegar eru til að tryggja rekstraröryggi og áreiðanleika hugbúnaðarins vistaðar á tryggan hátt m.t.t. persónuupplýsinga.

Aðgangur viðskiptavinar

Viðskiptavinur ber ábyrgð á öllum aðgerðum sem eiga sér stað á notandaaðgangi sínum. Notandaaðgangur getur einnig verið veittur af aðgangsstjóra viðskiptavinar sem ber ábyrgð á umsjón með notandaaðgangi starfsmanna sinna.

Takmörkun ábyrgðar

Austurnet ehf.  ber ekki ábyrgð á bilunum í þjónustu, vistun eða hugbúnaði sem rekja má til þriðja aðila og tekur ekki á sig neinn kostnað vegna slíkra atvika, beins eða óbeins taps eða glataðs hagnaðar og greiðir ekki bætur vegna mögulegra óþæginda sem viðskiptavinurinn gæti orðið fyrir.

Breytingar

Austurnet ehf. áskilur sér rétt til að breyta þessum þjónustuskilmálum hvenær sem er. Breytingar eru settar inn á heimasíðu Austurnets ehf. www.austurnet.is  og tilkynntar í gegnum þjónustuna með 30 daga fyrirvara séu skilmálar um það í samningi aðila.

Kannaðu reglulega hvort breytingar hafi verið gerðar á skilmálunum. Áframhaldandi notkun þín á þjónustu okkar eftir slíkar breytingar jafngildir bindandi samþykki á slíkum breytingum.

 Óviðráðanleg atvik (Force Majeure)

Við berum ekki ábyrgð á því ef þær skyldur sem hér eru nefndar eru ekki uppfylltar eða aðeins að hluta ef ástæður þess eru sérstakar aðstæður sem við gátum ekki séð fyrir, komið í veg fyrir eða fjarlægt með nokkrum hætti (Force Majeure aðstæður). Við skulum tilkynna viðskiptavininum um Force Majeure aðstæðurnar innan 5 (fimm) almanaksdaga eftir að þær koma upp og sýna um leið fram á að við höfum gripið til allra skynsamlegra úrræða og ráðstafana til að draga úr kostnaði eða neikvæðum afleiðingum.

Gildandi lög

Þessir þjónustuskilmálar skulu gerðir og túlkaðir samkvæmt íslenskum lögum. Komi upp ágreiningur eða deilur milli viðskiptavinarins og þjónustuveitandans varðandi þessa þjónustuskilmála skulu aðilarnir reyna að ná sáttum. Ef sættir nást ekki skulu allar óleystar deilur, ágreiningur og kröfur sem upp koma vegna þessara þjónustuskilmála eða tengjast þeim, brotum á þeim, riftun eða gildi, leystar fyrir Héraðsdómi Austurlands.

Sérstakir skilmálar

Viðskiptavinurinn og þjónustuveitandinn geta samið um sérstaka skilmála sem víkja frá þessum skilmálum. Allir slíkir samningar verða að vera undirritaðir af til þess bærum fulltrúum beggja aðila, og skulu ganga framar þessum skilmálum.

Uppsögn

Þú getur hætt að nota þjónustuna hvenær sem er. Við áskiljum okkur rétt til að hætta að veita þjónustuna eða færa veitingu þjónustunnar í hendur einhvers þriðja aðila með því að tilkynna viðskiptavininum um það með minnst 6 mánaða fyrirvara. Í slíku tilfelli fá viðskiptavinir sem hafa keypt þjónustu sem nær lengra en fyrirvarinn endurgreiðslu á þeim mánuðum sem þjónustan var ekki veitt.

Við áskiljum okkur rétt til að hætta að veita þjónustuna, fyrirvaralaust, ef viðskiptavinur eða notandi brýtur gegn þessum þjónustuskilmálum.

Hafðu samband

Ef þú hefur einhverjar spurningar eða vilt gera athugasemdir við notkunarskilmála þessa geturðu haft samband við þjónustuteymi okkar í gegnum netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.