Skip to main content

Persónuverndarstefna Austurnets

Persónuverndarstefna Austurnets ehf.

Síðast yfirfarin 16. ágúst 2023

Austurnet ehf (hér eftir nefnt Austurnet) leggur mikið upp úr því að tryggja öryggi persónuupplýsinga notenda. Austurnet sér til þess að farið sé með allar persónuupplýsingar í samræmi við lög nr. 90/2018 um persónuvernd og úrvinnslu persónuupplýsinga.

Stefna Austurnets er að geyma og vinna með eins lítið af persónugreinanlegum upplýsingum og mögulegt er til að geta veitt sína þjónustu. Austurnet ábyrgist að upplýsingar um notendur séu ekki nýttar á óábyrgan, óöruggan eða ólöglegan hátt.

Allar upplýsingar sem notendur láta Austurneti í té eða sem Austurnet sækir með þeirra leyfi til þriðja aðila eru þannig eingöngu sóttar í þeim tilgangi að hægt sé að veita þeim þá þjónustu sem þeir eiga rétt á nema annað sé tekið fram.

Persónuupplýsingarnar

Austurnet notar persónuupplýsingar ekki í öðrum tilgangi en þeirra er aflað til.

Tölfræðilegar samantektir

Austurnet áskilur sér rétt til að útbúa ópersónugreinanlegar tölfræðilegar samantektir og aðrar afleiddar upplýsingar sem án alls vafa eru ekki persónugreinanlegar og nota sér þær í starfi félagsins, til dæmis í markaðsefni Austurnets.

Vefhegðun

Þegar notendur eru innskráðir á vefsvæði með hugbúnaði Austurnets kann vefsvæðið að safna tæknilegum upplýsingum um notkun þeirra, t.d. um tegund vafra, ip-tölu o.fl. Þess konar upplýsingar eru eingöngu notaðar til að bæta upplifun notenda af þjónustunni, t.d. með því að bæta hönnun þjónustunnar eða láta notendur, einka- eða lögaðila sem notar þjónustuna, vita af hugsanlegum tæknilegum vandamálum í búnaði þeirra.

Upplýsingar til þriðja aðila

Austurnet mun ekki afhenda, selja eða leigja persónuupplýsingar til þriðja aðila nema Austurneti sé það skylt samkvæmt lögum eða samkvæmt beiðni ábyrgðaraðila eða þess notanda sem gögnin tilheyra.

Bókhaldsgögn

Bókhaldsgögn eru geymd í samræmi við lög og reglur um færslu bókhalds og varðveislu þess. Að þeim tíma liðnum er gögnunum eytt. Endurskoðandi Austurnets er Karl Lauritzson .

Takmörkun ábyrgðar

Að því marki sem gildandi lög heimila, ber Austurnet enga skaðabótaábyrgð vegna atvika sem upp kunna að koma vegna þess hvernig þjónustan er notuð eða útveguð, nema ef hægt er að rekja slík atvik til vítaverðrar vanrækslu eða misferlis af ásetningi af hálfu Austurnets.

Lög og lögsaga

Þessi persónuverndarstefna fellur undir íslensk lög. Leysa skal úr ágreiningi sem kann að rísa eða í tengslum við persónuverndarstefnuna fyrir Héraðsdómi Austurlands ef ekki er hægt að leysa úr honum á annan hátt.

Breytingar

Austurnet áskilur sér rétt til þess að breyta og uppfæra persónuverndarstefnu þessa. Breytingar verði tilkynntar á vef Austurnets  eða í tölvupósti til viðskiptavina.

Vafrakökur

Vafrakaka er lítil skrá, sem hleðst inn á tölvur þegar notendur fara inn á viss vefsvæði. Við notum vafrakökur á vefsvæðinu til þess að tryggja bestu mögulegu upplifun notenda. Vafrakökur eru notaðar til þess að bæta virkni vefsvæðisins, til greiningar og til að beina auglýsingum til markhópa.

Vafrakökur eru notaðar í margvíslegum tilgangi eins og til dæmis að muna hvaða stillingar notandi hefur vistað meðan hann er inni á vefsvæði okkar. Vafrakökur má einnig nota í öryggisskyni.

Kökur þriðja aðila (e. third-party cookies) eru vefkökur sem verða til á öðrum síðum en síðunni sem þú ert að heimsækja.  Þau kerfi sem Austurnet á og rekur nýta ekki kökur frá þriðja aðila.  Kerfi sem Austurnet hýsir gætu notað kökur frá þriðja aðila, og ber Austurnet þá einungis ábyrgð á að tryggja öryggi þeirra í sinni hýsingu.

Tengiliðaupplýsingar

Fyrir nánari upplýsingar um persónuverndarstefnu Austurnets   má hafa samband við Austurnet á netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..